bài trí bàn làm việc

Phong thủy bàn làm việc cho những người mệnh Thổ

Trong mệnh ngũ hành, những người mệnh Thổ – đại diện của đất được biết đến là những người có tính cách hòa nhã, lối

Để có phong thủy hoàn hảo cho bàn làm việc

1. Hình tượng ba loài vật là Tỳ Hưu, Kỳ Lân, Long Mã phải đặt hướng đầu về phía của chính hoặc cửa sổ vì