cách hóa giải phong thủy văn phòng

Những điều cấm kỵ đối với phong thủy trong văn phòng

Bên cạnh phòng của sếp không nên có vòi nước nhằm tránh “dột tiền tài”. Tương tự, nền nhà hay tường công sở bị thấm