những điều kiêng kỵ trong nhà bếp

Năm nguyên tắc cần nên tránh trong phong thủy nhà bếp

Người xưa thường nói: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, trong đó, nhà bếp cũng là một không gian không ngoại lệ. Vậy

Mẹo sắp xếp các yếu tố đối lập trong phong thủy phòng bếp

Để bố trí một căn bếp bạn cần phân biệt các dụng cụ thành 2 nhóm yếu tố đối lập nhau để từ đó bố

Bếp nấu thì không nên thẳng cửa chính

Hãy bỏ qua quan niệm phong thủy không nói đến mà chỉ nói đến việc bố trí sắp đặt đồ dùng trong nhà bếp thì