lỗi phong thủy phòng khách hay gặp

Những điều nên và kỵ ở trong phòng khách

Vì Phong thủy xem việc hấp thụ dòng khí là điều chính yếu, mà phòng khách thường có vị trí ở phía trước nhà, là

Nguyên tắc vàng ở trong phong thủy cho phòng khách

Điều này được coi là điểm tối kỵ trong phong thủy phòng khách bởi thể hiện sự hiểm nguy và tính bạo lực của chủ

5 điểm tối kỵ đối với phong thủy phòng khách

Phòng khách là không gian sinh hoạt chung đặc biệt quan trọng trong một ngôi nhà. Nó thể hiện phong cách và đặc điểm của