màu trắng có ý nghĩ gì trong phong thủy

Màu trắng có ý nghĩa như thế nào ở trong phong thủy

Người ta tin rằng đây là màu sắc của sự hoàn thiện, nền tảng của trí tuệ và sự tiếp thu tất cả các bài